Rezervace online

Jak se k nám dostanete?

Ořechový dvůr se nachází v obci Velké Nepodřice č.p. 33 u jihočeského Písku, hodinu cesty z Prahy.

GPS: 49.3168944N, 14.0751161E
Zobrazit na Mapy.cz
Zobrazit na mapách Google


Rezervujte si pobyt online

Odesláním poptávky nic neplatite. S potvrzením rezervace vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Prostory k pronájmu*

Odesláním poptávky nic neplatite. S potvrzením rezervace vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Provozovatel: Ing. Gabriela Motejzíková, Velké Nepodřice 33, 397 01 Dobev             IČ: 05968381

Provozovna: Velké Nepodřice 33, 397 01, Dobev

Informace k ochraně osobních údajů

Ing. Gabriela Motejzíková (Ořechový dvůr) zpracovává osobní údaje, resp. šíří elektronické sdělení v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění (dále jen „ZSIS“).

Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s ust. § 5 odst. 1 a odst. 2. ZOOÚ pro vnitřní potřebu (tvorba databáze zákazníků, věrnostní programy) a za účelem zasílání reklamních sdělení v rozsahu poskytnutých údajů zákazníky nebo potenciálními zákazníky (elektronická adresa nebo jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, budou-li tyto společnosti poskytnuty) a po nezbytnou dobu v souladu s ust. § 5 odst. 2 ZOOÚ, v případě zasílání obchodních sdělení dle ust. § 7 a n. ZSIS, resp. nabízení obchodu nebo služeb dle ust. § 5 odst. 5 ZOOÚ do doby, než bude zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem odmítnut souhlas, resp. vysloven nesouhlas s takovým zpracováním nebo využitím osobních údajů. Údaje budou zpracovávány pouze vnitřními zdroji společnosti, zaměstnanci a též za použití elektronického systému společnosti. Příjemcem údajů je pouze společnost, případně subjekty provádějící doručování zásilek (pošta, el. pošta). Údaje budou zpracovávány v sídle společnosti. Údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Údaje nebudou předány do jiných států. Za účelem ochrany údajů přístup k údajům omezen technickými prostředky a umožněn tak pouze omezené skupině zaměstnanců společnosti. Společnost na vyžádání oprávněné osoby umožní přístup k osobním údajům, případně umožní opravu takového údaje, jakož i splní svou povinnost vyplývající z ust. § 21 ZOOÚ.

Zájemce o zasílání novinek zadáním emailové adresy a přihlášením se k odběru novinek za výše uvedených podmínek vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu ust. § 7 odst. 2 ZSIS.